Uitgebreid garantiepakket

IKO streeft ernaar om altijd de allerhoogste kwaliteit te leveren. Hierbij hoort uiteraard een uitgebreid garantiepakket. Vanzelfsprekend voldoet de kwaliteit van onze dakbanen altijd tenminste aan de eisen zoals gesteld in de KOMO-attesten met product certificaat. Zeer frequent worden de dakbanen zowel extern als intern gecontroleerd.

All-in verzekerde projectgarantie

IKO biedt de gebouwbeheerder de mogelijkheid om met een uitstekende verzekering het complete dak tien jaar te garanderen op waterdichtheid, waarbij onverhoopt lekkages door uitvoeringsfouten ook gedekt zijn. Zo heeft u de zekerheid dat de gekozen constructie voldoet aan de hedendaagse regelgeving. De producten en de verwerking zijn meeverzekerd, omdat er tijdens de uitvoering inspecties plaatsvinden. In geval van schade vindt er geen afschrijving plaats en is er geen recht van regres op de verwerker.

Productgarantie

Met inachtneming van de elders in deze garantiebepalingen gestelde voorwaarden staat IKO Groep bij normaal gebruik en gedocumenteerd jaarlijks onderhoud in voor verlies van waterdichting ten gevolge van een aan IKO Groep toerekenbare productie­/materiaalfout.

Garantie aanvragen

Met behulp van onderstaande documenten kunt u een aanvraag voor een garantiecertificaat samenstellen. Let op: om formulieren in te kunnen vullen, moet u de documenten eerst op uw computer opslaan. U kunt de formulieren ook uitprinten en met de hand invullen.