Home Over IKO Onze visie op brandveiligheid

Onze visie op brandveiligheid

IKO hecht een groot belang aan een veilige en conforme toepassing van haar isolatieproducten in de beoogde gebouwtoepassingen. De doelstelling van deze bijlage is dan ook om u, als ontwerper, bouwheer of aannemer, te adviseren omtrent een correcte brandveilige evaluatie van de isolatietoepassingen.

 

1. Brandveiligheid vergt een holistische benadering

Naast het gebouwontwerp zijn er nog tal van factoren (waaronder de technische installaties, het gebouwbeheer, de evacuatieplanning, enz..) die de uiteindelijke brandveiligheid bepalen. We verwijzen hiervoor naar het B.I.O. framework van de Modern Building Alliance.

Raadpleeg www.modernbuildingalliance.eu voor meer informatie omtrent de holistische benadering van een brandveilig gebouw.

www.modernbuildingalliance.eu

2. Evaluatie op productniveau is onvoldoende

De brandreactie van dit isolatieproduct is geen maatstaf voor de uiteindelijke brandveiligheid van de totale constructie of het gebouw. De brandveiligheid wordt, naast het brandgedrag van het isolatiemateriaal, eveneens bepaald door andere bouwproducten in het systeem en hun eigenschappen (brandreactie, brandweerstand, aanwezigheid luchtspouw en voegen..).

3. Consulteer en respecteer de meest actuele brandregelgeving

De vermelde toepassingsgebieden op de technische fiche dienen door de klant te worden gevalideerd. Raadpleeg steeds de meest recente (brand)regelgeving met het oog op een correcte en conforme toepassing van het isolatieproduct. De vereiste eigenschappen op product -en/of systeemniveau worden onder meer bepaald door het type toepassing, de gebouwhoogte, de gebouw- of ruimtefunctie en het type gebouwbezetting.

4. Baseer de brandprestaties op basis van afgeleverde testrapporten

De isolatieproducten dienen conform de toepassingsvoorwaarden uit het testrapport geplaatst te worden rekening houdende met de brandveiligheidseisen die gelden voor het beoogde toepassingsdomein en de complete constructie. De beschikbare testrapporten zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij uw IKO adviseur.

Heeft u vragen over deze bijlage, neem dan contact op met uw IKO adviseur.

De IKO Group, waaronder dient te worden verstaan NV IKO, BV IKO en IKO Insulations BV in hun geheel en elk afzonderlijk, heeft met betrekking tot de vermelding van het toepassingsdomein nooit enige resultaatverbintenis. Op geen enkel ogenblik kan deze informatie de aansprakelijkheid van de IKO Group in het gedrang brengen.