Daktoebehoren
Home Plat daksystemen VELUX commercial

VELUX commercial

VELUX Commercial biedt altijd een daglichtoplossing!

IKO biedt een groot assortiment aan van daglichtkoepels.

Een lichtkoepel brengt veel licht in je woning of gebouw. Lichtkoepels zijn breed toepasbaar voor het platte dak. Ze vormen een aanwinst voor bijvoorbeeld woningen, scholen, zorginstellingen en kantoorpanden. Velux Commercial lichtkoepels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, maten en uitvoeringen. Rond, vierkant, bolvormig, piramide of zelfs half hoog. Alle lichtkoepels worden van hoogwaardig en duurzaam kunststof vervaardigd.

De juiste lichtkoepel
is niet de zwakste schakel

Bij renovatie van een gebouw en dus een opwaardering van de isolatiewaarde, komt het meer dan eens voor dat een (teruggeplaatste) 2-wandige kunststof lichtkoepel condens gaat verzamelen tussen de 2 schalen. Na de renovatie blijkt de lichtkoepel de zwakste schakel in de ruimte; het vormt het grootste warmtelek in de ruimte.  Met de condensatie als gevolg.

Daarom moet in alle bouwsectoren waar renovatie en herplaatsing van kunststof lichtkoepels plaats vindt een lichtkoepel  aan onderstaande norm voldoen:

Bij bouwwerken waar in de thermische scheidingsconstructie de daglichtopeningen, zoals lichtkoepels, vervangen worden, moeten deze volgens Bouwbesluit ten hoogste een U-waarde van 2.2W/m2K hebben. In geval van nieuwbouw en verbouw kan de eis zelfs strenger zijn, want het gemiddelde van alle ramen, deuren en kozijnen moet dan gezamenlijk maximaal 1.65W/m2K zijn.

Waar duurzaamheid, minder warmteverlies en deze minimale norm de eisen zijn, adviseren wij minimaal de BIK 3-wandige kunststof lichtkoepel. Deze koepels voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

Voor meer informatie kunt u kijken bij onze leverancier Velux Commercial.
Ga naar de website van Velux